Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 24027656/CVHHQN Thành Thắng 189 8667610 XVSL 05/03/2024 18:06 CANG CAM PHA View
2 24027511/CVHHQN VIPMACO 06 8669163 3WEY 05/03/2024 14:48 CANG CAM PHA View
3 24027409/CVHHQN VINACOMIN 06 9769740 3WMA9 05/03/2024 10:19 CANG CAM PHA View
4 24025695/QNH CHINA EXPRESS 9861237 9V6339 05/03/2024 07:55 CANG CAI LAN View
5 24025688/QNH GLORIOUS JUPITER 9652387 H9XE 05/03/2024 06:15 CANG HON GAI View
6 24026971/QNH EG COURAGE 9303132 9V7425 05/03/2024 01:58 CANG CAI LAN View
7 24027244/CVHHQN VIET THUAN 235-02 9868546 XVFC3 04/03/2024 22:34 CANG CAM PHA View
8 24020821/QNH STAR ASPIRATION 9458767 C6FO9 04/03/2024 21:18 CANG HON GAI View
9 24027234/QNH DONG THINH 9088213 3WGQ 04/03/2024 19:02 CANG HON GAI View
10 24026944/QNH SEABOURN ENCORE 9731171 C6CG4 04/03/2024 17:32 CANG HON GAI View
11 24027029/QNH LE JACQUES CARTIER 9852420 FLYQ 05/03/2024 11:11 CANG HON GAI View
12 24026443/QNH XIN LIN HAI 19 1020576 3E4665 04/03/2024 04:48 CANG HON GAI View
13 24026428/CVHHQN LENA 198176 3WRU7 04/03/2024 01:09 CANG CAM PHA View
14 24026528/CVHHQN KIEV 9377274 3WQQ7 04/03/2024 01:01 CANG CAM PHA View
15 24023969/QNH DARYA MAJU 8413021 E6UJ2 04/03/2024 00:44 CANG HON GAI View
16 24026318/CVHHQN VOSCO UNITY 9290983 3WBT9 03/03/2024 19:12 CANG CAM PHA View
17 24026113/QNH KYPROS SPIRIT 9717436 5BLC4 03/03/2024 17:53 CANG CAI LAN View
18 24026582/CVHHQN ZHONG HAI CHANG YUN 6 9617179 BPQF 03/03/2024 17:48 CANG CAM PHA View
19 24026517/QNH PETROLIMEX 15 9191759 XVYW 03/03/2024 16:25 CANG HON GAI View
20 24026257/CVHHQN BLUE STAR 9543304 3WZR 03/03/2024 14:59 CANG CAM PHA View
Showing 1 - 20 of 129.037 results
of 6.452