Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 24074797/QNH TRUONG LONG 01 9000326 3EIT9 13/06/2024 21:46 CANG CAI LAN View
22 24074272/CVHHQN BRABUS 9211559 3ELU6 13/06/2024 10:19 CANG CAM PHA View
23 24074495/QNH HAO HUNG 666 9137961 3EUQ7 13/06/2024 10:15 CANG CAI LAN View
24 24074639/CVHHQN HẢI NAM 39 9276755 XVAO9 13/06/2024 09:34 CANG CAM PHA View
25 24074353/QNH PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 13/06/2024 07:01 CANG HON GAI View
26 24072362/QNH ORIENTAL ACE 9443114 3FKR9 13/06/2024 06:05 CANG HON GAI View
27 24074083/QNH GLOBAL HARVEST 9145798 3FBK7 13/06/2024 05:50 CANG HON GAI View
28 24074080/QNH SHENG WEI 18 9521693 VRQF8 13/06/2024 01:29 CANG HON GAI View
29 24074401/CVHHQN ZHONG WANG KE DA 9982263 3E2793 12/06/2024 19:46 CANG CAM PHA View
30 24070558/QNH HG SINGAPORE 9585314 D5YE3 12/06/2024 19:33 CANG HON GAI View
31 24073420/QNH QUANG ANH GM 9600188 3WFJ9 12/06/2024 11:46 CANG XANGDAU CAI LAN View
32 24073940/QNH ANJIE SUN 8356962 9LU2896 12/06/2024 01:05 CANG CAI LAN View
33 24073870/QNH VINACOMIN HALONG 9581813 3WBO9 11/06/2024 19:41 CANG HON GAI View
34 24072815/QNH AC XIANGHE 9405447 3ESS7 11/06/2024 19:23 CANG CAI LAN View
35 24073494/QNH IBT TANGGUH 8914879 YDIK3 11/06/2024 18:45 CANG HON GAI View
36 24073876/CVHHQN QUANG VINH DIAMOND 9543809 3WUC7 11/06/2024 18:14 CANG CAM PHA View
37 24073947/QNH TIEN PHONG 08 9550046 3WCP7 11/06/2024 17:33 CANG QUANG YEN QNINH View
38 24073491/CVHHQN NECKLACE 9548225 5BSN3 11/06/2024 16:20 CANG CAM PHA View
39 24073444/QNH BRILLIANT EXPRESS 9502570 3ETN5 11/06/2024 16:15 CANG CAI LAN View
40 24073561/CVHHQN CHANG XIA 1052414 V3PP2 11/06/2024 14:54 CANG CAM PHA View
Showing 21 - 40 of 129.815 results
of 6.491