Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 24026425/QNH HONOR SPRING 9977555 3E2622 03/03/2024 14:46 CANG HON GAI View
22 24026486/CVHHQN CHÂU THÀNH SHIP 16 8668389 XVDC2 03/03/2024 12:52 CANG CAM PHA View
23 24025791/QNH GOLDEN FLAME 9605059 HOKY 03/03/2024 12:15 CANG HON GAI View
24 24026475/QNH VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 03/03/2024 11:38 CANG HON GAI View
25 24024624/CVHHQN PYTHIAS 9490703 5LDW3 03/03/2024 10:32 CANG CAM PHA View
26 24025928/QNH PRINCESS MARGO 9720017 V7A2083 03/03/2024 08:51 CANG HON GAI View
27 24026019/QNH YUN QIAN 8590893 3E2552 03/03/2024 07:08 CANG CAI LAN View
28 24025667/QNH TONG CHENG 701 9550113 BYCN 03/03/2024 07:08 CANG CAI LAN View
29 24025661/CVHHQN QUANG VINH 89 9573995 XVWE3 03/03/2024 06:40 CANG CAM PHA View
30 24026122/QNH LONG PHU 16 9236925 XVHU3 03/03/2024 00:07 CANG HON GAI View
31 24025376/QNH TRUONG MINH OCEAN 9668128 XVCZ7 03/03/2024 00:07 CANG HON GAI View
32 24026182/QNH JIN XIANG 9566588 VRKO8 02/03/2024 23:17 CANG CAI LAN View
33 24025961/QNH KENJI 9626845 V4NG5 02/03/2024 15:35 CANG QUANG YEN QNINH View
34 24025966/CVHHQN INDIGO SPICA 9708758 3ESQ8 02/03/2024 10:15 CANG CAM PHA View
35 24026032/CVHHQN TRUNG HIẾU 68 9476202 XVPD7 02/03/2024 09:16 CANG CAM PHA View
36 24025001/QNH SEACON NOLA 9936264 5LJJ4 02/03/2024 11:47 CANG HON GAI View
37 24025334/CVHHQN NAV LAXMI 9354856 5LOK6 02/03/2024 08:11 CANG CAM PHA View
38 24025821/QNH ALL MARINE 09 9494462 XVFH9 02/03/2024 06:43 CANG XANGDAU CAI LAN View
39 24025424/QNH CHRYSSA K 9595852 D5KU9 02/03/2024 00:30 CANG HON GAI View
40 24025587/QNH CV21 0 9HB6574 01/03/2024 23:54 CANG HON GAI View
Showing 21 - 40 of 129.037 results
of 6.452