Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
128221 00092/2017/PM.VTU MINHTHANH 26 3WIW 15/08/2017 10:58 CANG INTERFLOUR (VT) View
128222 1747648/HPG VINAFCO 26 3WMC9 15/08/2017 11:06 TAN CANG (189) View
128223 1747539/HCM PTS HAI PHONG 02 XVCX 15/08/2017 10:38 TONG KHO XANG NHA BE View
128224 1747513/HCM HAI NAM 66 3WEZ 15/08/2017 10:37 CANG NHA BE (HCM) View
128225 1746764/HCM KMTC KEELUNG 9157741 DSOF3 15/08/2017 10:37 CANG CAT LAI (HCM) View
128226 1747506/HPG VSICO PIONEER 3WTR 15/08/2017 10:43 PTSC DINH VU View
128227 00091/2017/PM.VTU MAERSK SHENZHEN 9725160 D5LD3 15/08/2017 10:39 TANCANG CAI MEP TVAI View
128228 1747599/HPG CONCORD 9012862 POXX 15/08/2017 10:18 VIP GREEN PORT View
128229 1746880/HCM KMTC HONG KONG 9157753 DSOH4 15/08/2017 10:36 CANG VICT View
128230 1747218/HCM FORTUNE 3WIU7 15/08/2017 10:08 CANG SPCT (HCM) View
128231 1747681/QNH PETROLIMEX 12 3WWL 15/08/2017 10:29 CANG HON GAI View
128232 1747706/HCM ROYAL 08 - BLC 9798662 XVZF9 15/08/2017 09:57 CANG NHA BE (HCM) View
128233 1747113/HCM SITC MACAO 9712785 VROF9 15/08/2017 09:57 CANG CAT LAI (HCM) View
128234 1747754/HPG DONG PHONG 86 3WMJ9 15/08/2017 10:23 CANG HAI PHONG View
128235 000027/QNN Khánh Ngọc 18 XVOS 15/08/2017 10:19 CANG QUI NHON(BDINH) View
128236 1747343/HCM SITC JIANGSU 9712383 VROF5 15/08/2017 09:56 CANG CAT LAI (HCM) View
128237 00090/2017 HUONG DIEN 27 XVYL 15/08/2017 10:03 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
128238 1746071/HCM SAO PAULO 9350147 3EOL6 15/08/2017 09:55 CANG CAT LAI (HCM) View
128239 1747768/HCM HAI HA 18 XVLC 15/08/2017 09:31 CANG NHA BE (HCM) View
128240 000016/cl/NAN BINH MINH 136 8649852 15/08/2017 09:22 CANG CUA LO (NG.AN) View
Showing 128.221 - 128.240 of 129.036 results
of 6.452