Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 21042850/CVHHQN Hải Nam 82 9317157 XVXG7 05/05/2021 12:27 CANG CAM PHA View
22 21042717/CVHHQN THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 05/05/2021 09:35 CANG CAM PHA View
23 21042425/CVHHQN HONG YUN NO.66 0.0 BH4023 05/05/2021 06:43 CANG CAI LAN View
24 21042492/CVHHQN NAVIOS OBELIKS 9614880 3FKU8 05/05/2021 03:36 CANG CAM PHA View
25 21042145/CVHHQN BMC CATHERINE 9205639 H3GE 04/05/2021 22:15 CANG HON GAI View
26 21041653/CVHHQN DZ QINGDAO 9116656 D5NU5 04/05/2021 22:11 CANG CAM PHA View
27 21042174/CVHHQN DREAM POWER 9515175 3FAD5 04/05/2021 19:58 CANG CAM PHA View
28 21042040/CVHHQN JIN HAI XIN 9591002 BVLF 04/05/2021 18:39 CANG CAM PHA View
29 21042536/CVHHQN PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 04/05/2021 16:55 CANG HON GAI View
30 21041962/CVHHQN ZUHAYR 9317169 S2AC2 04/05/2021 14:14 CANG CAM PHA View
31 21041815/CVHHQN JR SPRING 9000326 3EIT9 04/05/2021 14:13 CANG CAI LAN View
32 21042366/CVHHQN VINACOMIN 07 8685143 3WMF9 04/05/2021 10:26 CANG CAM PHA View
33 21041798/CVHHQN GEELY 8525587 3EUZ6 04/05/2021 08:33 CANG CAM PHA View
34 21041057/CVHHQN SAKIZAYA WISDOM 9460590 3FAJ4 04/05/2021 06:54 CANG CAI LAN View
35 21042251/CVHHQN QUANG VINH DIAMOND 9543809 3WUC7 03/05/2021 21:06 CANG CAM PHA View
36 21040740/CVHHQN JOSCO HANGZHOU 9638472 VRLE4 03/05/2021 20:51 CANG CAM PHA View
37 21042086/CVHHQN HUA YOU 1 9555072 VRKU6 03/05/2021 18:46 CANG CAM PHA View
38 21041624/CVHHQN YANG FAN 9159189 3FTO3 03/05/2021 16:29 CANG CAI LAN View
39 21040279/CVHHQN ROYAL 45 9559793 XVAP 03/05/2021 16:30 CANG HON GAI View
40 21041870/CVHHQN DAI TAY DUONG 25 9571806 3WLO9 03/05/2021 16:30 CANG HON GAI View
Showing 21 - 40 of 119.155 results
of 5.958