Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
118881 1745372/HCM OCEAN GOLD 9336751 VRJO8 05/08/2017 18:17 CANG TAN THUAN (HCM) View
118882 1745415/HPG VINAFCO 26 3WMC9 05/08/2017 17:14 TAN CANG 128 View
118883 1745392/HPG YUKO MARU 9088031 T8A2597 05/08/2017 17:11 CANG CA HA LONG View
118884 1745398/HPG HAI HA 668 3WEC9 05/08/2017 16:47 CANG HAI PHONG View
118885 00026/2017/PM.VTU KROUSSON 9590101 V7VY4 05/08/2017 17:21 CANG INTERFLOUR (VT) View
118886 1745348/HPG RESURGENCE 9251169 C6SJ9 05/08/2017 16:05 CANG DINH VU - HP View
118887 1745257/HPG TIAN YUAN 1 8747616 V3ZI7 05/08/2017 16:07 CANG HAI PHONG View
118888 000001/đt/NAN LAMHONG99 XVEB 05/08/2017 15:59 CANG BEN THUY NA View
118889 1744590/HPG BELAWAN 9412828 VRCX3 05/08/2017 16:03 TAN CANG HAI PHONG View
118890 1744486/HPG PADMA 9152583 A8DP7 05/08/2017 16:02 VIP GREEN PORT View
118891 00022/2017/VTU PAPAYIANNIS 9216690 V7AC6 05/08/2017 17:00 CANG SP-PSA (V.TAU) View
118892 1745346/HPG MARCLIFF 9343663 V2CH5 05/08/2017 16:08 CANG DINH VU - HP View
118893 00025/2017/PM.VTU MOL ENDOWMENT 9333852 3EMV4 05/08/2017 15:47 C CAI MEP TCIT (VT) View
118894 1745299/HCM HYUNDAI FUTURE 9149847 3FSC7 05/08/2017 18:18 CANG CAT LAI (HCM) View
118895 00018/2017/VTU CMA CGM NABUCCO 9299630 FMEK 05/08/2017 16:26 CANG QT CAI MEP View
118896 1745021/HPG SUNNY LOTUS 9641156 3FYW7 05/08/2017 16:06 DINH VU NAM HAI View
118897 00024/2017/PM.VTU NEW GLOBAL 8660521 6YSQ2 05/08/2017 15:17 CANG SITV (VUNG TAU) View
118898 00019/2017/VTU VIET HUNG 09 XVMI 05/08/2017 18:45 CANG VUNG RO (P.YEN) View
118899 1745135/HCM VIET GAS 3WDV 05/08/2017 15:22 CTY TNHH TOTALGAZ VN View
118900 1744527/HCM TAN BINH 235 9125360 T2VT3 05/08/2017 15:20 CANG SPC (HCM) View
Showing 118.881 - 118.900 of 119.155 results
of 5.958