Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
117921 1743372/HPG KOTA JASA 9226827 9V5592 03/08/2017 09:45 DINH VU NAM HAI View
117922 6433/HCM HAI TRUONG 36 - ALCI 3WCX9 03/08/2017 10:09 CANG SPC (HCM) View
117923 1744040/HCM PHUONG NAM 57 3WKU 03/08/2017 10:12 CANG NHA BE (HCM) View
117924 1743788/HPG BIEN DONG STAR 9228289 3WWN 03/08/2017 09:39 CANG DINH VU - HP View
117925 1744003/HPG ZHONG LIAN HAI XIA 9104990 BJUC 03/08/2017 09:01 TAN CANG 128 View
117926 1744572/HPG VINAFCO 28 3WTG 03/08/2017 09:18 TAN CANG (189) View
117927 1744519/HCM PETROLIMEX 06 9137583 3WCW 03/08/2017 10:17 CANG NHA BE (HCM) View
117928 00006/2017/VTU NASHICO 02 XVTN 03/08/2017 08:41 TAN CANG CAI MEP ODA TERMINAL (TCOT) View
117929 1744627/HPG VIETSUN PACIFIC 3WJS9 03/08/2017 08:08 TAN CANG 128 View
117930 1744708/HTH Victoria 68 3WKG9 03/08/2017 08:58 CANG SON DUONG View
117931 1744710/HTH NEW OCEAN 27 3WPF 02/08/2017 21:52 CANG SON DUONG View
117932 00014/2017/PM.VTU VIET GAS 3WDV 02/08/2017 20:48 CANG PV.GAS (V.TAU) View
117933 00013/2017/PM.VTU ALPHA GAS 3FRA2 02/08/2017 20:51 CANG PV.GAS (V.TAU) View
117934 00002/2017/VTU TAN CANG 86 XVVX9 02/08/2017 18:44 TAN CANG CAI MEP ODA TERMINAL (TCOT) View
117935 00012/2017/PM.VTU ACX DIAMOND 9360609 9VFL3 02/08/2017 17:35 TANCANG CAI MEP TVAI View
117936 6694/HCM ATLANTIC OCEAN 3WJZ9 02/08/2017 17:34 CANG BEN NGHE (HCM) View
117937 00011/2017/PM.VTU MAERSK EMERALD 9502910 2FQE2 02/08/2017 17:27 CANG QT CAI MEP View
117938 6689/HCM HAIAN BELL 3WIH7 02/08/2017 17:22 CANG VICT View
117939 00010/2017/PM.VTU DERYOUNG SUNFLOWER 9369148 VRCX2 02/08/2017 17:18 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
117940 1744597/HPG COTSWOLD 9175846 H9UY 02/08/2017 17:11 CANG HAI PHONG View
Showing 117.921 - 117.940 of 118.049 results
of 5.903