Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 21005941/CVHHQN MARYAM 9272864 3EEX8 25/01/2021 08:56 CANG HON GAI View
22 21006549/CVHHQN LEO OCEAN 9738923 3FVE2 24/01/2021 16:12 CANG CAM PHA View
23 21007788/CVHHQN TAY SON 4 9370587 3WNE 24/01/2021 12:36 CANG CAM PHA View
24 21007353/CVHHQN QING YUN SHAN 9741516 VROK5 23/01/2021 23:11 CANG CAM PHA View
25 21007945/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 23/01/2021 23:44 CANG QUANG YEN QNINH View
26 21007943/QNH TIỀN PHONG 02 9812781 XVCO9 23/01/2021 23:44 CANG QUANG YEN QNINH View
27 21007942/QNH HẢI ÂU 19 9243265 3WQB 23/01/2021 23:43 CANG QUANG YEN QNINH View
28 21007941/QNH HẢI ÂU 18 9022817 HAIAU18 23/01/2021 23:43 CANG QUANG YEN QNINH View
29 21007893/CVHHQN TOYO HARU 9054767 T8A2205 23/01/2021 20:46 CANG CAI LAN View
30 21007531/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 23/01/2021 20:38 CANG QUANG YEN QNINH View
31 21006886/QNH TIỀN PHONG 02 9812781 XVCO9 23/01/2021 20:37 CANG QUANG YEN QNINH View
32 21007507/QNH HẢI ÂU 19 9243265 3WQB 23/01/2021 20:37 CANG QUANG YEN QNINH View
33 21007498/QNH HẢI ÂU 18 9022817 HAIAU18 23/01/2021 20:37 CANG QUANG YEN QNINH View
34 21007382/CVHHQN MIGHTY CHAMP 9300958 H9OW 23/01/2021 18:23 CANG CAI LAN View
35 21006932/CVHHQN OCEAN GRACE 9284257 V7BP3 23/01/2021 17:51 CANG CAM PHA View
36 21007803/CVHHQN VIET THUAN 30-02 9320312 XVGZ7 23/01/2021 17:13 CANG CAM PHA View
37 21007840/CVHHQN HOÀNG BÁCH 18 8667086 3WRK 23/01/2021 17:12 CANG HON GAI View
38 21007697/CVHHQN WIN STARS 8550398 5VHN5 23/01/2021 16:51 CANG CAI LAN View
39 21007609/CVHHQN VINASHIP GOLD 9468956 3WSS 23/01/2021 15:49 CANG CAM PHA View
40 21007636/CVHHQN VIET THUAN 235-03 9113886 3WOZ 23/01/2021 11:15 CANG CAM PHA View
Showing 21 - 40 of 118.049 results
of 5.903