Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 24075356/QNH LILY RISING 9331892 3EMG4 17/06/2024 14:08 CANG HON GAI View
2 24075757/CVHHQN VINASHIP PEARL 9114488 3WLV 16/06/2024 22:11 CANG CAM PHA View
3 24075401/QNH TAN BINH 259 9317743 H9IK 16/06/2024 12:30 CANG HON GAI View
4 24073542/QNH PACIFIC INNOVATION 9469778 5LCK7 16/06/2024 10:36 CANG HON GAI View
5 24075357/QNH PETROLIMEX 15 9191759 XVYW 16/06/2024 09:58 CANG HON GAI View
6 24073526/QNH HTK LUCKY 9281944 3WYO9 16/06/2024 09:53 CANG HON GAI View
7 24075482/QNH STAR CITY 9143049 XVVA 16/06/2024 09:36 CANG HON GAI View
8 24075753/QNH PING HAI 9799800 HO5726 15/06/2024 18:50 CANG CAM PHA View
9 24075837/CVHHQN Tây Nam 01 9616694 XVVK7 15/06/2024 18:31 CANG CAM PHA View
10 24074726/QNH DONG HE NO.2 9994670 3E6033 15/06/2024 16:01 CANG CAI LAN View
11 24074636/QNH HONGSHENG 7 9607605 VRIW6 15/06/2024 14:14 CANG HON GAI View
12 24075398/QNH TÙNG LINH 02 9871438 XVDR3 15/06/2024 10:23 CANG HON GAI View
13 24075555/CVHHQN GEMINI DREAM 9565871 3FDY7 15/06/2024 05:59 CANG CAM PHA View
14 24074942/CVHHQN RUGULUS I 9288332 3E5886 14/06/2024 23:25 CANG CAM PHA View
15 24072802/CVHHQN MAY 9391969 V7A2485 14/06/2024 22:55 CANG CAM PHA View
16 24073193/QNH LONCOMILLA 9437385 5LPM2 14/06/2024 19:40 CANG CAI LAN View
17 24075126/QNH ROYAL 89 9600059 3WJR9 14/06/2024 18:19 CANG HON GAI View
18 24073294/CVHHQN ANTHEMIS 9587441 D5LW2 14/06/2024 13:07 CANG CAM PHA View
19 24075055/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 14/06/2024 09:16 CANG QUANG YEN QNINH View
20 24074562/CVHHQN MEGHNA PARADISE 9350070 S2AM8 14/06/2024 00:04 CANG CAM PHA View
Showing 1 - 20 of 129.815 results
of 6.491