Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 21033844/CVHHQN VTB ACE 9143049 XVVA 11/04/2021 23:13 CANG CAM PHA View
2 21034190/CVHHQN NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 11/04/2021 23:35 CANG HON GAI View
3 21033938/CVHHQN UNION 1 9546318 6YRU9 11/04/2021 19:19 CANG CAI LAN View
4 21032774/CVHHQN KMAX LEADER 9477414 5BGA4 11/04/2021 18:00 CANG CAI LAN View
5 21033794/CVHHQN OCEAN GLOBE 9419008 V7A4340 11/04/2021 17:06 CANG HON GAI View
6 21033468/CVHHQN HOANH SON SUN 9217670 3FIY4 11/04/2021 14:11 CANG CAM PHA View
7 21033186/CVHHQN CHANG AN 9555280 3FNE2 11/04/2021 14:46 CANG HON GAI View
8 21034005/CVHHQN VTT 16 9573282 3WNC 11/04/2021 12:37 CANG CAM PHA View
9 21033980/cvhhqn VINACOMIN 06 9769740 3WMA9 11/04/2021 11:12 CANG CAM PHA View
10 21033629/CVHHQN SEA MELODY 9425904 3EWV8 11/04/2021 10:41 CANG CAM PHA View
11 21033822/CVHHQN WAKABA 9524229 3FBA5 11/04/2021 07:00 CANG CAI LAN View
12 21033769/CVHHQN BAO YUN SHENG 9621015 BIAM6 11/04/2021 06:46 CANG CAM PHA View
13 21033952/CVHHQN JUBILANT DEVOTION 9760471 3FJO6 11/04/2021 05:40 CANG CAM PHA View
14 21033929/CVHHQN CHANG LONG SHUN 0... BH4236 11/04/2021 06:59 CANG CAI LAN View
15 21033840/CVHHQN XIN HAI 6 8535776 9LU2585 10/04/2021 22:53 CANG CAM PHA View
16 21033648/CVHHQN MELATI 3 9172234 T2HM5 11/04/2021 06:59 CANG CAI LAN View
17 21033292/CVHHQN DRAGON SKY 9539250 3EXW3 10/04/2021 10:23 CANG CAI LAN View
18 21032952/QNH HẢI ÂU 19 9243265 3WQB 10/04/2021 10:22 CANG QUANG YEN QNINH View
19 21032106/CVHHQN THẮNG LỢI 09 ALCI 8666712 3WYF 10/04/2021 06:49 CANG CAI LAN View
20 21033374/CVHHQN PEAK LIBERTY 9634854 D5PA3 10/04/2021 06:48 CANG HON GAI View
Showing 1 - 20 of 118.899 results
of 5.945