Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 22007156/CVHHQN D.A-XUYEN A 09 8667115 3WZL 23/01/2022 10:14 CANG HON GAI View
2 22006594/CVHHQN TRƯỜNG XUÂN 36 8656142 3WKD9 23/01/2022 09:04 CANG HON GAI View
3 22007136/CVHHQN UEI MARU 8810334 JVUA7 23/01/2022 08:45 CANG CAM PHA View
4 22004765/QNH HẢI ÂU 19 9243265 3WQB 23/01/2022 08:24 CANG QUANG YEN QNINH View
5 22006261/QNH HẢI ÂU 18 9022817 HAIAU18 23/01/2022 08:25 CANG QUANG YEN QNINH View
6 22006268/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 23/01/2022 08:27 CANG QUANG YEN QNINH View
7 22005722/CVHHQN VIET HUNG 08 9557707 3WWO7 23/01/2022 10:14 CANG HON GAI View
8 22007058/CVHHQN ZHE HAI 169 9622784 BIAN4 22/01/2022 21:22 CANG CAM PHA View
9 22006923/CVHHQN SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 22/01/2022 19:38 CANG CAM PHA View
10 22005949/CVHHQN PRO GRACE 9342736 3EML9 22/01/2022 22:53 CANG CAI LAN View
11 22005727/CVHHQN ATN GLORY 9113886 3WOZ 22/01/2022 17:21 CANG HON GAI View
12 22007023/CVHHQN PETROLIMEX 15 9191759 XVYW 22/01/2022 22:53 CANG HON GAI View
13 22006788/CVHHQN XIN HAI TONG 18 9519004 V7RP9 22/01/2022 14:43 CANG CAM PHA View
14 22006852/CVHHQN LEONARDO 9894777 V7A4155 22/01/2022 17:20 CANG HON GAI View
15 22006858/CVHHQN PACIFIC 07 9237187 HPZK 21/01/2022 23:46 CANG CAM PHA View
16 22006331/CVHHQN QUANG ANH GM 9600188 3WFJ9 21/01/2022 17:29 CANG CAI LAN View
17 22006231/CVHHQN MERIT 9636345 VRKX4 21/01/2022 16:52 CANG CAM PHA View
18 22006419/CVHHQN VTT 82 9650248 3WGY9 21/01/2022 16:10 CANG CAM PHA View
19 22006319/CVHHQN OPERA WHITE 9342748 7JCP 21/01/2022 12:41 CANG CAI LAN View
20 22006616/CVHHQN TIẾN ĐẠT 18 9026370 3WLY9 21/01/2022 10:49 CANG CAM PHA View
Showing 1 - 20 of 121.871 results
of 6.094