Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 23137859/QNH FIRSTEC 9151242 VRGQ2 10/12/2023 07:34 CANG CAI LAN View
2 23139209/CVHHQN CL BILIU HE 9890604 VRTT4 10/12/2023 06:43 CANG CAM PHA View
3 23139333/QNH TIEN PHONG 08 9550046 3WCP7 10/12/2023 03:47 CANG QUANG YEN QNINH View
4 23139281/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 10/12/2023 03:47 CANG QUANG YEN QNINH View
5 23139297/QNH BLUE STAR I 8359548 5IM498 09/12/2023 17:16 CANG CAI LAN View
6 23138819/CVHHQN TRUONG MINH FORTUNE 9391622 XVXT9 09/12/2023 15:44 CANG CAM PHA View
7 23138808/CVHHQN SINO OCEAN 9222338 D5ZA4 09/12/2023 14:42 CANG CAM PHA View
8 23138860/CVHHQN ARYA 9667435 5LNJ9 09/12/2023 13:56 CANG CAM PHA View
9 23138835/CVHHQN STENIA COLOSSUS 9552379 9V8742 09/12/2023 12:12 CANG CAM PHA View
10 23139168/QNH NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 09/12/2023 10:42 CANG HON GAI View
11 23138946/QNH PETROLIMEX 15 9191759 XVYW 09/12/2023 10:22 CANG HON GAI View
12 23139059/CVHHQN NAVIOS CORALI 9747948 3FLT7 09/12/2023 09:06 CANG CAM PHA View
13 23139055/CVHHQN HA LONG 08 9601041 3WEH9 09/12/2023 07:26 CANG CAM PHA View
14 23138602/QNH HẢI NAM 68 9572850 3WES 09/12/2023 14:02 CANG HON GAI View
15 23138967/QNH SUDESTADA 9426087 9HA5631 09/12/2023 06:52 CANG HON GAI View
16 23139020/CVHHQN EASTERN BUND 9459333 VRHX8 09/12/2023 00:29 CANG CAM PHA View
17 23138797/QNH CORAL 9861471 9V8224 08/12/2023 22:48 CANG CAI LAN View
18 23139051/QNH HA LONG 08 9601041 3WEH9 09/12/2023 06:28 CANG CAI LAN View
19 23137950/QNH NORD MISSOURI 9725469 3FBX2 08/12/2023 20:56 CANG HON GAI View
20 23138710/QNH CELEBRITY SOLSTICE 9362530 9HRJ9 08/12/2023 19:25 CANG HON GAI View
Showing 1 - 20 of 128.230 results
of 6.412