Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 21008872/CVHHQN VIET THUAN 32-01 9554212 XVHC7 26/01/2021 18:33 CANG CAM PHA View
2 21008553/CVHHQN SAPPHIRE ISLAND 9539468 3FGF3 26/01/2021 12:04 CANG CAI LAN View
3 21006171/CVHHQN WESTERN AIDA 9609677 5BPY3 26/01/2021 11:20 CANG HON GAI View
4 21008709/CVHHQN SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 26/01/2021 17:39 CANG HON GAI View
5 21008331/CVHHQN HOKUETSU USHAKA 9355537 YJVH3 26/01/2021 10:11 CANG CAI LAN View
6 21007662/CVHHQN CHIARA D'AMATO 9423267 ICLO 26/01/2021 00:14 CANG HON GAI View
7 21007627/CVHHQN ORIENT IRIS 9674218 3FVD4 25/01/2021 23:38 CANG CAM PHA View
8 21008671/CVHHQN Hải Nam 82 9317157 XVXG7 25/01/2021 23:08 CANG CAM PHA View
9 21008664/CVHHQN VIET THUAN 235 9527362 3WIR9 25/01/2021 22:08 CANG CAM PHA View
10 21008087/CVHHQN ROYAL 88 9600047 3WJT9 25/01/2021 16:48 CANG HON GAI View
11 21008503/CVHHQN SOUTHERN THRIVING 9438236 XVFZ7 25/01/2021 16:31 CANG CAM PHA View
12 21008424/CVHHQN PETROLIMEX 20 9352585 XVUX9 25/01/2021 16:03 CANG HON GAI View
13 21008445/CVHHQN PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 25/01/2021 16:02 CANG HON GAI View
14 21007479/CVHHQN ATHOS 9408293 V7PY3 25/01/2021 15:37 CANG CAM PHA View
15 21008525/CVHHQN LONG HẢI 09 8665727 LONGHAI09 25/01/2021 16:03 NM XI MANG HA LONG View
16 21007989/CVHHQN BUNUN CHAMPION 9659749 3FPY8 25/01/2021 12:25 CANG HON GAI View
17 21007581/CVHHQN VINACOMIN 06 9769740 3WMA9 25/01/2021 08:59 CANG CAM PHA View
18 21008058/CVHHQN VISSAI VCT 05 9482811 XVFU 24/01/2021 23:12 CANG CAM PHA View
19 21008120/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 24/01/2021 21:51 CANG QUANG YEN QNINH View
20 21007042/CVHHQN XIN HAI 6 8535776 9LU2585 25/01/2021 08:56 CANG HON GAI View
Showing 1 - 20 of 118.049 results
of 5.903