Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 20112269/QNH HẢI ÂU 18 9022817 HAIAU18 01/12/2020 08:10 CANG QUANG YEN QNINH View
2 20112287/QNH TIỀN PHONG 02 9812781 XVCO9 01/12/2020 08:10 CANG QUANG YEN QNINH View
3 20111783/CVHHQN TAN BINH 245 9283837 3FFL2 01/12/2020 00:04 CANG CAM PHA View
4 20112040/CVHHQN HẢI VÂN XANH 01 8915299 3WHT 30/11/2020 23:45 CANG CAM PHA View
5 20111536/CVHHQN PUERTO ROSARIO 9656084 H8AI 30/11/2020 19:54 CANG CAM PHA View
6 20112155/CVHHQN MEDI OITA 9836713 3FWG4 30/11/2020 20:33 CANG HON GAI View
7 20112210/CVHHQN PETROLIMEX 15 9191759 XVYW 30/11/2020 20:34 CANG HON GAI View
8 20111942/CVHHQN SIDER OLYMPIA 9641807 V7AH4 30/11/2020 20:34 CANG HON GAI View
9 20112076/cvhhqn HAI NAM 79 9266932 3WCX7 30/11/2020 10:05 CANG CAM PHA View
10 20112000/CVHHQN JIN YUAN LING 9487081 VRHL8 30/11/2020 11:56 CANG HON GAI View
11 20111846/CVHHQN MORNING SWAN NO.1 9114490 3FBS9 30/11/2020 12:03 CANG HON GAI View
12 20111928/CVHHQN GEELY 8525587 3EUZ6 30/11/2020 12:03 CANG HON GAI View
13 20111894/CVHHQN YIHAI 9459395 T2CU5 30/11/2020 08:57 CANG CAM PHA View
14 20111938/QNH TIỀN PHONG 02 9812781 XVCO9 30/11/2020 08:08 CANG QUANG YEN QNINH View
15 20111859/CVHHQN MELATI 6 9172260 VRNA6 30/11/2020 12:03 CANG CAI LAN View
16 20111895/CVHHQN BULK ORION 9500039 V7WW2 29/11/2020 15:39 CANG CAM PHA View
17 20111803/CVHHQN QUEEN SAPPHIRE 9599755 3EUQ3 29/11/2020 15:38 CANG CAM PHA View
18 20111903/CVHHQN NHÀ BÈ 10 9355381 XVEC7 29/11/2020 14:59 CANG HON GAI View
19 2011165/QNH TIỀN PHONG 02 9812781 XVCO9 29/11/2020 08:23 CANG QUANG YEN QNINH View
20 20111575/CVHHQN ALAM MUTIARA 9615169 3FGC7 29/11/2020 08:00 CANG HON GAI View
Showing 1 - 20 of 117.399 results
of 5.870